(DK) Acontoskatter – forudbetalt selskabsskat

Acontoskatter – forudbetalt selskabsskat

Hvad er selskabsskat?
Hvis du ejer et selskab og skaber et overskud, skal du betale selskabsskat af overskuddet. Selskabsskatten er på 22 % - uanset hvor stort overskuddet er.

Selskabsskat skal indberettes senest 6 mdr. efter endt regnskabsperiode og indberettes via. oplysningsskemaet (tidligere kaldt ”selvangivelse”) hos Skattestyrelsen på www.skat.dk.

De fleste selskaber har regnskabsperiode efter kalenderåret, dvs. fra 1. januar til 31. december. Det betyder, at selskabsskatten senest skal indberettes 1. juli. Selskaber kan dog have forskudt regnskabsperiode eksempelvis fra 1. april 2020 til 31. marts 2021. Reglen om 6 mdr. frist gælder stadig, så i dette tilfælde skal selskabsskatten senest indberettes 1. oktober.

Hvad er acontoskat?
Selskaber har løbende mulighed for at indbetale selskabsskat gennem regnskabsperioden. Det kaldes acontoskat, som navnet indikerer, er forudbetaling af selskabsskat, som også foregår inde på www.skat.dk. Det betyder, at man delvist betaler selskabsskatten på forhånd.

Der er både ordinære og frivillige acontoskatter. De ordinære acontoskatter betales to gange årligt i lige store rater. Ordinære acontoskatterater beregnes som 50 % af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat. Hvis man eksempel samlet set har betalt selskabsskat for i alt 60.000 kr. de seneste tre år, så vil acontoskatteraterne blive justeret til en samlet selskabsskat på 20.000 kr. Da man betaler to gange årligt bliver de ordinære acontoskatter justeret til 10.000 kr. pr. rate.

De ordinære acontoskatterater kan nedsættes eller hæves – det er her, hvor de frivillige acontoskatterater kommer ind i billedet. Hvis man opdager, at man med stor sandsynlighed kommer til at betale mere i selskabsskat end forventet, kan man bruge de frivillige acontoskatter til at indbetale ekstra til Skattestyrelsen.

Frister for indbetaling af acontoskatter ses nedenfor:


Hvorfor skal man indbetale selskabsskat?
Det er heller ikke et krav – men hovedsageligt handler det om at undgå et såkaldt restskattetillæg. Når man passerer 1. februar 2022, kan man ikke længere indbetale acontoskatter. Hvis man ikke har indbetalt nok acontoskat til at dække den samlede skyldige selskabsskat har man restskat. Skattestyrelsen pålægger restskatten et tillæg, som forventes at være 4,4 % for 2021.

Rentesatser for indbetalt acontoskat
Det er desværre ikke helt gratis at indbetale acontoskat på alle ovennævnte datoer – dog er det stadig væsentligt billigere end det endelige restskattetillæg (se næste overskrift). Nedenfor ses en oversigt over de forskellige rentesatser for indkomståret 2021:

Et lille regneeksempel

Året er gået og en virksomhed har en samlet skyldig selskabsskat på 200.000 kr. Man har løbende indbetalt acontoskatter for i alt 100.000 kr. – det kalder man restskat. Der pålægges restskattetillæg på 4,4 % svarende til 4.400 kr. Det betyder, at den samlede skattebetaling bliver 104.400 kr.

Sådan indberetter og tjekker du acontoskat
Log ind på skat.dk med Nem-ID:

Vælg ”Skat for selskaber m.fl.” og følg disse trin: 

  • Selskabsskat
  • Acontoskat


Nu er du inde i oversigten over alle indbetalte acontoskatter, som kunne se således ud:

De ordinære indbetalinger er bestemt af Skattestyrelsen (men kan op- eller nedjusteres efter eget valg). Hvis man vil indbetale en frivillig acontoskat skal man bruge betalingslinjen, som ses oppe i højre hjørne (se rød pil).

Hvordan indbetaler man acontoskat?
Der er to måder at indbetale acontoskat på.

Af afsnittet ovenfor vedr. hvordan man indberetter acontoskat, kan man se på betalingslinjen oppe i højre hjørne markeret med den røde pil. Alternativt kan man se betalingslinjen på årsopgørelsen.

Hvad sker der, hvis man indbetaler for meget acontoskat?
I dét tilfælde, vil Skattestyrelsen udbetale den overskydende skat til selskabets Skattekonto. Bemærk, at der er en godtgørelse over overskydende skat med et tillæg på 0,2 % for indkomståret 2021.

Sværere er det ikke.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til, hvordan du indberetter dit oplysningsskema, er du altid velkommen til at kontakte os på annualreport@meneto.com, 78 77 33 66 eller skrive til os på chatten.

Ellers kan du blot læne dig tilbage, når du har gennemført din indberetning.