(DK) Efterindberetning af moms

I denne artikel kan du få svar på, hvordan du efterindberetter - eller retter - i en allerede indberettet momsindberetning.

Hvorfor lave en efterindberetning af moms?

Det er slet ikke atypisk, at man ind i mellem har behov for at rette i en momsindberetning, som allerede er blevet indberettet tidligere. Det skyldes hovedsageligt, at man enten har glemt, at få alle bilag og fakturaer med i indberetningen for perioden - eller hvis man ved en fejltagelse har indberettet forkerte tal til skat.dk.

Man skal først og fremmest vide, hvilken periode der skal rettes. Hvis man eksempelvis indberetter moms kvartalvist og har lavet rettelser i sin bogføring vedrørende 20. maj 2022, så skal man rette i 2. kvartal 2022 (perioden går fra 1. april til 30. juni). Det kunne også være, at man indberetter moms halvårligt og har lavet rettelser den 25. oktober 2022 - i dét tilfælde skal man rette i perioden 2. halvår 2022 (perioden går fra 1. juli til 31. december).

Hvor kan man se, at der er efterindberetninger?

I Meneto danner momsmenuen automatisk "efterindberetninger" - altså indberetninger, som er opstået efter en momsperiode er afsluttet. Hvis man eksempelvis har afregnet moms for 1. kvartal 2022 og først i august 2022 opdager, at man ikke har indsendt og fået bogført bilag der samlet set giver 1.000 kr. i momsfradrag, så vil der automatisk blive dannet en efterindberetning.

Man finder momsopgørelserne i Meneto via.:

  1. Rapporter
  2. Momsopgørelser

På billedet nedenfor ses de originale momsindberetninger for 1. og 2. kvartal 2022. Der fremgår derudover en efterindberetning for 2. kvartal 2022 på 50 kr.:I dette tilfælde skal man logge ind på skat.dk og foretage rettelserne. Hvordan man gør det i praksis, kan du læse om i afsnittet nedenfor.

Hvordan laver man en efterindberetning af moms

Når man ved, hvilken periode der skal rettes, så er man klar til at lave efterindberetningen. På skat.dk findes der ikke perioder, som hedder "efterindberetning" - man skal i stedet rette den originale momsindberetning.

Start med at finde momsopgørelserne på skat.dk således:

  1. Log på skat.dk med virksomhedens NemID/MitID
  2. Vælg menuen "Moms"
  3. Vælg menuen "Momsindberetning"
  4. Vælg menuen "Se tidligere indberetninger"

Her kan man se alle indberetninger, som er indberettet siden første indberetning nogensinde.

For at rette en periode skal man klikke på teksten "Ret indberetning" i venstre side (se rød pil). Herefter kommer man til en menu, hvor man bekræfter kontaktoplysninger på vedkommende, som er i gang med at foretage rettelserne (det er typisk dig selv). Klik på "Næste" og herefter præsenteres man for dette billede:

Den blå boks viser de tal, som man oprindeligt har indberettet. I den grønne boks kan man indtaste ændringerne der er sket - så vil den røde boks automatisk beregne resultatet. Man kan ligeledes indtaste, hvad resultat skal være i felterne i den røde boks og derefter vil ændringerne i den grønne boks automatisk beregnes.

Når rettelserne er lavet, klikker man på "Godkend" næste i højre hjørne - herefter er rettelserne opdateret hos skat.dk.

Det var det.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til, hvordan du indberetter dit oplysningsskema, er du altid velkommen til at kontakte os på annualreport@meneto.com, 78 77 33 66 eller skrive til os på chatten.

Ellers kan du blot læne dig tilbage, når du har gennemført din indberetning.