(DK) Forhold om eventualforpligtelser

Her kan du læse om forhold om eventualforpligtelser

Når du får lavet dit årsregnskab med Menetos årsregnskabsmodul, skal du forholde dig til, om din virksomhed har nogen eventualforpligtelser.

Hvis din virksomhed har eventualforpligtelser, skal du angive en beskrivelse af hver forpligtelse, hvor du forklarer type af forpligtelsen, samt omfanget af den.

Helt konkret er eventualforpligtelser begivenheder, som eksisterer på den dag, hvor du skal udarbejde dit årsregnskab. Det særlige ved eventualforpligtelser er, at de skal oplyses i en note i årsregnskabet. Eventualforpligtelser kan nemlig ikke opgøres på balancen, fordi de omhandler begivenheder, der er:

  • Ude af virksomhedens kontrol
  • Og man ikke pålideligt kan opgøre det økonomiske omfang

En eventualforpligtelse kan eksempelvis være en retssag, hvor du er i tvivl om, du vinder eller taber, og hvor du ikke kender det af økonomiske omfang af et eventuelt tab.

Når du beskriver en eventualforpligtelse, skal du være specifik, og en beskrivelse kan se således ud:

“Virksomheden har en verserende retssag, som omhandler defekte produkter, der blev leveret i regnskabsåret 2020. Hvorvidt eventualforpligtelserne medfører fremtidige betalinger afhænger af udfaldet af den igangværende retssag, som er anlagt mod virksomheden”.

Men du kan med fordel gøre det endnu mere specifik, som vist her:

“Virksomheden har en verserende retssag, som omhandler defekte produkter, der blev leveret i regnskabsåret 2020 til kunden German GmbH. De defekte produkter resulterede ifølge German GmbH i en defekt i deres produktionsanlæg. German GmbH anslår, at deres tab i forbindelse med defekten er på 500.000 kr. som følge af produktionsstop og genbestilling af nye reservedele. Da risikoovergangen for produkterne sker på fragttidspunktet, mener vi, at det er Fragtmanden A/S, der skal holdes ansvarlig for eventuelle defekter.

Vores advokat Jens Jensen har rådet virksomheden til at afvise erstatningskravet, da det vurderes, at der ikke er belæg for, at virksomheden er erstatningspligtig i den verserende sag.

Hvis virksomheden dog alligevel bliver forpligtet til at udbetale erstatning, forventer vi, at vores forsikring hos Forsikring A/S dækker eventuelle forpligtelser.”

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til, hvordan du indberetter dit oplysningsskema, er du altid velkommen til at kontakte os på annualreport@meneto.com, 78 77 33 66 eller skrive til os på chatten.

Ellers kan du blot læne dig tilbage, når du har gennemført din indberetning.