(DK) Saldobalance, Debitorlister, Kreditorlister og Sammenligningsår

I denne artikel gennemgår vi Saldobalancen, Debitorlister, Kreditorlister og sammenligningesår

Saldobalance

En saldobalance viser virksomhedens regnskabsmæssige tilstand. En saldobalance indeholder Resultatopgørelsen, Aktiver og Passiver. Når man  exporterer sit regnskab fra sit tidligere regnskabsprogram, får man et output lignende Excel-screenshottet vist nedenfor i Figur 2. 

En afstemt saldobalance
For at forstå det vigtigste element i en afstemt saldobalance skal vi først fastslå definitionen af 2 væsentlige ord:

Bankkontoen i banken
I Nordea-screenshottet(figur1) ses det at firmakontoen har 20.000 kr. per d. 31-09-2021 som er overtagelsesdato(startdato) i Meneto.


Figur1

Den regnskabsmæssige bankkonto 

I Excel-screenshottet(figur2) nedenfor ses det i række 19, at den regnskabsmæssige konto "Bank" har saldoen 20.000kr. per d. 31-09-2021.

Minimumskravet til en afstemt saldobalance ved opstart i Meneto

"Bankkontoen i banken" skal være lig med "Den regnskabsmæssige bankkonto" ved overtagelsesdatoen.

Dette eksempel
I dette eksempel ses det at begge saldi er 20.000kr per 31-09-2021. Derfor er saldobalancen afstemt og kan sendes til os i csv- eller Excel-format.

Hvad hvis saldi på mine 2 konti ikke er identiske?
Hvis saldi ikke er identiske, så er den saldobalancen ikke afstemt. Ring til os på 78 77 33 66 eller send os en mail på math@meneto.com, så hjælper vi dig i mål.


Figur 2

Kreditorlister og Debitorlister

En kreditorliste er en liste med de kreditorer/leverandører som man skylder penge. Disse opstår naturligt når man har 30dages betalingstid f.eks. Så skylder man sin leverandører nogle penge i det tidsrum, og her vil dette stå på Kreditorlisten.

Grunden til at denne er vigtig at exporterer og få med over til sine nye regnskab-samarbejdspartner er, at man derved kan højne regnskabskvaliteten. Uden viden om disse udestående fra det gamleregnskab ville regnskabsføring potentielt ikke blive retvisende.

En debitorliste er præcis det samme, men den beskriver hvor mange penge man har tilbage hos sine kunder.

Sammenligningsår (for ApS'er)

For ApS'er med et normalt regnskabsår skal der den d. 31/5 indleveres en årsrapport til Erhvervsstyrrelsen. I denne årsrapport er der de rapporterede finansielle opgørelsen, som f.eks. resultatopgørelsen neden for.

Det er en årsrapport for 2020, men alligevel skal man have 2019 tallene med, som det ses ude til højre i kolonne "2019". Derved, hvis en kunden starter hos os i midten af 2020, har vi ingen som helst ide om regnskabsstatus d. 31/12-2019. Dette ville ikke være tilstrækkeligt for Erhvervsstyrrelsen, da vi så ikke ville have 2019 (sammenligningsåret) med når der indrapporteres.

Derfor ville der i dette tilfælde blive spurgt om en Saldobalance fra d. 31/12-2019 hos kunden.

Der er dog ingen grund til at tænke mere over det. Vi henvender os, hvis vi har brug for infomation om sammenligningsåret (det forgange) og vil i det tilfælde hjælpe med at trække dataen ud af dit gamle regnskabsprogram.